Over Meldpunt Signaal

In Noord-Limburg werken de 7 gemeenten (Peel en Maas, Beesel, Venlo, Horst aan de Maas, Venray, Bergen, Gennep) met partners samen aan een goed werkende keten rondom personen met verward gedrag. Hier is de inrichting van een meld- en adviespunt rondom verward gedrag onderdeel van.

Onder andere de politie en de huisartsenpost  hebben aangegeven telefoontjes te ontvangen met vragen over personen die niet acuut hulp nodig hebben, maar waar zij zich wel zorgen over maken.

In Noord Limburg is daarom onder andere Meldpunt Signaal geopend. Meldpunt Signaal is bedoeld voor naasten, bezorgde burgers, hulpverleners en mensen die het gevoel hebben de grip op hun leven (dreigen te) verliezen.

De professionals van Meldpunt Signaal bieden een luisterend oor, vragen door en kunnen advies geven. Wanneer nodig kunnen we, in overleg, andere organisaties inschakelen om iemand te helpen. Meldpunt Signaal is voor iedereen 24 uur per dag, zeven per week bereikbaar.

 

Wat is verward gedrag?

Het Landelijk Aanjaagteam Verwarde personen heeft ‘personen met verward gedrag’ als volgt gedefinieerd:

“Het gaat om mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Het gaat om mensen met vaak verschillende aandoeningen of beperkingen (psychiatrie, verslaving, licht verstandelijke beperkingen, dementie), veelal in combinatie met verschillende levensproblemen (schulden, dakloosheid, werkloosheid, verlies van dierbaren, gebrek aan participatie, onverzekerd zijn, illegaliteit, etc.).

Door verschillende omstandigheden kan de situatie ontstaan dat zij eenmalig of chronisch in problemen komen, grip op hun leven verliezen en daardoor overlast veroorzaken of zelfs in het strafrechtelijk circuit belanden.”

Vertrouwelijk

We gaan zorgvuldig met je telefoontje om. Jouw privacy is gewaarborgd en ook die van degene over wie je belt. Meldpunt Signaal is, net als andere overheidsorganisaties, gehouden aan strenge privacy-eisen.

Voor de duidelijkheid
In Noord-Limburg gaan we zorgvuldig met onze mensen en onze zaken om. Vandaar dat we met de volgende zinnen graag verhelderen welke verantwoordelijkheden wel en niet bij het Meldpunt Signaal horen.

‘De uitvoerder van Meldpunt Signaal kan door degene die ons belt, de persoon over wie gebeld wordt of andere mensen die (in)direct betrokkenen zijn niet aansprakelijk worden gesteld voor het advies dat door het Meldpunt aan de beller is gegeven of voor eventuele uit het advies voortvloeiende materiële of immateriële (vervolg)schade.’

Dat klinkt wat zwaar, maar maakt wel duidelijk hoe belangrijk het is dat we met elkaar proberen te voorkomen dat situaties erger worden en er schade ontstaat. Daar zetten we ons met hart en ziel voor in. Jouw signaal is daarbij onmisbaar.

Iedereen kan ons bellen

Iedereen kan ons bellen. Naasten, hulpverleners en ook mensen die zich zorgen maken om hun eigen gedrag. Meldpunt signaal is altijd bereikbaar. Iedere dag en iedere nacht. 24 uur per dag.

Communicatiemiddelen

Wil jij samen met ons de zichtbaarheid van Meldpunt Signaal in Noord-Limburg vergroten? We hebben diverse communicatiemiddelen, zoals posters, flyers en online content, gratis voor jou beschikbaar gesteld.

Naar downloads

Samen zorgen we voor elkaar