ERVARINGSVERHAAL
van een zorgmedewerker

Zorgen om mijn cliënt

Al 23 jaar werk ik als hulpverlener bij mensen met dementie. Ontzettend dankbaar, maar soms ook heftig werk waarbij je in bijzondere situaties terecht komt. Zo had ik een tijd terug  veel zorgen om de situatie bij een oudere meneer met alzheimer die ik thuis begeleid.

Deze meneer was 87 jaar en was al een aantal jaren dementerend. Inmiddels zat hij in de laatste fase van alzheimer, waarbij hij volledig afhankelijk was van zorg van zijn naasten en van ons als hulpverleners. Zijn dochter, rond de 60 jaar, droeg de mantelzorg over hem.

Op een dag ontdekte ik tot mijn schrik dat de dochter van meneer drugs gebruikte en daarbij de medicatie van haar vader innam.

De vrouw was door haar verslaving en een stevige griep niet in staat om goed voor haar vader te zorgen. Ik maakte de inschatting dat de vrouw zelf belast was met zoveel problemen dat de mantelzorg haar te veel werd. Toen ik mijn zorgen met haar besprak gaf zij echter aan dat ze nog prima voor haar vader kon zorgen.

Nadat ik aan het eind van de werkweek voor de zoveelste keer in de woonkamer van meneer de ontlasting van zijn hond moest opruimen, was me de maat vol. Ik maakte me té veel zorgen over deze situatie om dit onbesproken te laten. Deze situatie knaagde ontzettend aan me. Tijdens een avonddienst legde ik mijn zorgen voor aan mijn collega’s en leidinggevende.

We waren het er over eens dat er een externe blik op deze situatie nodig was om deze te kunnen verbeteren. 

Een collega tipte dat Meldpunt Signaal hier misschien in kon adviseren. Ik belde meteen naar Meldpunt Signaal om te vragen voor advies. Ik besloot de casus anoniem te houden om de privacy van mijn cliënt en zijn dochter te kunnen waarborgen. Ik werd te woord gestaan door een vriendelijke mevrouw die aandachtig naar mijn verhaal luisterde. Ze stelde veel vragen om de situatie voor haarzelf zo goed mogelijk in kaart te kunnen brengen. We kwamen tot de conclusie dat er zo veel veiligheidsrisico’s in deze casus speelden, dat deze situatie niet langer blijven voortduren. Uiteindelijk heb ik het advies meegekregen om de huisarts van deze meneer in kwestie in te lichten, omdat deze de verantwoordelijke behandelaar is. Ook moest ik melding maken van deze situatie bij Veilig Thuis, aangezien wij hier verplicht toe zijn.

Na het weekend heeft de telefoniste van Meldpunt Signaal mij nog opgebeld om te vragen of het gelukt was om met de adviezen aan de slag te gaan. Deze nazorg vond ik erg prettig.  Ik vond het fijn om met een andere professional te kunnen overleggen over de situatie.

Ik kon vol vertrouwen vervolgstappen zetten om de situatie van deze meneer te verbeteren.

De huisarts heeft na mijn telefoontje uiteindelijk, in overleg met Veilig Thuis, de casus verder opgepakt. Ik weet zeker dat ik in de toekomst, waar nodig, vaker gebruik zal maken van het Meldpunt. Al is het alleen al om mijn zorgen te bespreken en mijn hart te luchten.

Meldpunt Signaal is 24/7 bereikbaar voor iedereen die zich zorgen maakt om een persoon die verward gedrag vertoont. Je krijgt iemand aan de lijn met veel kennis en ervaring in het werkveld. Zij kunnen jou adviseren en hebben een grote kennis van de regionale sociale kaart. Meldpunt Signaal is te bereiken via 0900-0116.

ERVARINGSVERHAAL
van een zorgmedewerker

Zorgen om mijn cliënt 

Al 23 jaar werk ik als hulpverlener bij mensen met dementie. Ontzettend dankbaar, maar soms ook heftig werk waarbij je in bijzondere situaties terecht komt. Zo had ik een tijd terug  veel zorgen om de situatie bij een oudere meneer met alzheimer die ik thuis begeleid.

Deze meneer was 87 jaar en was al een aantal jaren dementerend. Inmiddels zat hij in de laatste fase van alzheimer, waarbij hij volledig afhankelijk was van zorg van zijn naasten en van ons als hulpverleners. Zijn dochter, rond de 60 jaar, droeg de mantelzorg over hem. 

Op een dag ontdekte ik tot mijn schrik dat de dochter van meneer drugs gebruikte en daarbij de medicatie van haar vader innam.

De vrouw was door haar verslaving en een stevige griep niet in staat om goed voor haar vader te zorgen. Ik maakte de inschatting dat de vrouw zelf belast was met zoveel problemen dat de mantelzorg haar te veel werd. Toen ik mijn zorgen met haar besprak gaf zij echter aan dat ze nog prima voor haar vader kon zorgen.

Nadat ik aan het eind van de werkweek voor de zoveelste keer in de woonkamer van meneer de ontlasting van zijn hond moest opruimen, was me de maat vol. Ik maakte me té veel zorgen over deze situatie om dit onbesproken te laten. Deze situatie knaagde ontzettend aan me. Tijdens een avonddienst legde ik mijn zorgen voor aan mijn collega’s en leidinggevende.

We waren het er over eens dat er een externe blik op deze situatie nodig was om deze te kunnen verbeteren. 

Een collega tipte dat Meldpunt Signaal hier misschien in kon adviseren. Ik belde meteen naar Meldpunt Signaal om te vragen voor advies. Ik besloot de casus anoniem te houden om de privacy van mijn cliënt en zijn dochter te kunnen waarborgen. Ik werd te woord gestaan door een vriendelijke mevrouw die aandachtig naar mijn verhaal luisterde. Ze stelde veel vragen om de situatie voor haarzelf zo goed mogelijk in kaart te kunnen brengen. We kwamen tot de conclusie dat er zo veel veiligheidsrisico’s in deze casus speelden, dat deze situatie niet langer blijven voortduren. Uiteindelijk heb ik het advies meegekregen om de huisarts van deze meneer in kwestie in te lichten, omdat deze de verantwoordelijke behandelaar is. Ook moest ik melding maken van deze situatie bij Veilig Thuis, aangezien wij hier verplicht toe zijn.

Na het weekend heeft de telefoniste van Meldpunt Signaal mij nog opgebeld om te vragen of het gelukt was om met de adviezen aan de slag te gaan. Deze nazorg vond ik erg prettig.  Ik vond het fijn om met een andere professional te kunnen overleggen over de situatie.

Ik kon vol vertrouwen vervolgstappen zetten om de situatie van deze meneer te verbeteren.

De huisarts heeft na mijn telefoontje uiteindelijk, in overleg met Veilig Thuis, de casus verder opgepakt. Ik weet zeker dat ik in de toekomst, waar nodig, vaker gebruik zal maken van het Meldpunt. Al is het alleen al om mijn zorgen te bespreken en mijn hart te luchten.

Meldpunt Signaal is 24/7 bereikbaar voor iedereen die zich zorgen maakt om een persoon die verward gedrag vertoont. Je krijgt iemand aan de lijn met veel kennis en ervaring in het werkveld. Zij kunnen jou adviseren en hebben een grote kennis van de regionale sociale kaart. Meldpunt Signaal is te bereiken via 0900-0116.

Iedereen kan ons bellen

Iedereen kan ons bellen. Naasten, hulpverleners en ook mensen die zich zorgen maken om hun eigen gedrag. Meldpunt signaal is altijd bereikbaar. Iedere dag en iedere nacht. 24 uur per dag.

Over Meldpunt Signaal

In Noord-Limburg werken de 7 gemeenten (Peel en Maas, Beesel, Venlo, Horst aan de Maas, Venray, Bergen, Gennep) met partners samen aan een goed werkende keten rondom personen met verward gedrag. Hier is de inrichting van een meld- en adviespunt rondom verward gedrag onderdeel van.

Lees meer

Samen zorgen we voor elkaar